Dialog om arbete och ekonomisk tillväxt, mål 8 i Agenda 2030

Föreläsning och workshop om mål 8 i Agenda 2030

Den 25 maj är det möjligt att ,,,,

Anmäl dig

Aktiviteter på DHR

Datum 25 maj klockan 18-20